Zwierzęta chronione - Parki narodowe w Polsce, formy ochrony przyrody

Zwierzęta chronione

Kozica

Email Drukuj PDF

Kozica to najbardziej charakterystyczny gatunek fauny tatrzańskiej (symbol TPN) - zwierzę typowo górskie. W Polsce spotkać je można tylko w wysokich partiach Tatr, najczęściej zwierzęta te przebywają w strefie wysokości od 1700 do 2200 m n.p.m. – w piętrach kosodrzewiny, hal i turni. Dorosłe samce wiodą samotny żywot, podczas gdy samice i młode gromadzą się w małe stada, zwane kierdlami. W polskich Tatrach wyodrębniono obecność 10 kierdli, w których łącznie bytuje ok. 100 osobników. Kozica jest roślinożerna, żyje przeciętnie 18-25 lat. Zwierzę to należy do kategorii gatunków skrajnie zagrożonych.

Ta plansza w formie planszy ściennej, jako pomoc dydaktyczna do nauczania biologii, dostępna jest w sklepie Wydawnictwa MERIDIAN:

Zwierzęta chronione w Polsce

 

Żubr

Email Drukuj PDF

Jest największym dzikim ssakiem lądowym w Europie. Jego wzrost w kłębie dochodzi do 2 m, a waga najcięższych samców przekracza 1000 kg. U obu płci występują rogi, które rosną przez całe życie. Te doskonale przystosowane do życia w środowisku leśnym zwierzęta żyją w stadach liczących kilka do kilkunastu sztuk. Mogą osiągnąć wiek do 35 lat. W 1919 r. zginął ostatni żubr żyjący na wolności. Istniejąca dzisiaj populacja wyhodowana została z 12 żubrów żyjących w ogrodach zoologicznych Europy. Liczy ona obecnie ok. 3000 osobników, czego w Polsce żyje prawie 1100 żubrów

Ta plansza w formie planszy ściennej, jako pomoc dydaktyczna do nauczania biologii, dostępna jest w sklepie Wydawnictwa MERIDIAN:

Zwierzęta chronione w Polsce

 

Świstak

Email Drukuj PDF

Świstak jest roślinożernym gryzoniem zamieszkującym wysokogórskie łąki i kamieniste zbocza gór. Żyje w koloniach po kilkanaście osobników, kopiąc podziemne nory z rozbudowanym systemem korytarzy. W czasie żerowania grupy nad jej bezpieczeństwem czuwa jeden z osobników, którzy donośnym świstem ostrzega przed niebezpieczeństwem. Podczas trwającego 5-7 miesięcy snu zimowego temperatura ciała świstaka może się obniżyć do 4,5 - 7,5°C. W Polsce jest to zwierzę bardzo rzadkie, obecnie w Tatarach żyje ok. 200 świstaków.

Ta plansza w formie planszy ściennej, jako pomoc dydaktyczna do nauczania biologii, dostępna jest w sklepie Wydawnictwa MERIDIAN:

Zwierzęta chronione w Polsce

 

Bóbr europejski

Email Drukuj PDF

Największy gryzoń występujący w Polsce. Długość ciała sięga 130 cm (w tym do 30 cm przypada na ogon), a waga dochodzi do 30 kg. Zasiedla najchętniej lasy łęgowe nad strumieniami, rzekami, jeziorami. Żywi się korą, liśćmi, roślinami wodnymi i przybrzeżnymi. Aktywny jest nocą i o zmierzchu. Bóbr jest najbardziej znanym budowniczym wśród naszych zwierząt - na wolno płynących rzekach i strumieniach wznosi tamy oraz żeremia. W ten sposób bobry potrafią spowodować zalanie znacznych obszarów, zwiększając retencję wód oraz przyczyniając się do odtwarzania.leśnych terenów podmokłych.

Ta plansza w formie planszy ściennej, jako pomoc dydaktyczna do nauczania biologii, dostępna jest w sklepie Wydawnictwa MERIDIAN:

Zwierzęta chronione w Polsce

 

Wilk

Email Drukuj PDF

Wilk to drugi co do wielkości drapieżnik Europy. Długość jego ciała (bez ogona) dochodzi do 1,5 m, a waga nawet do 75 kg. Wilki żyją w grupach rodzinnych, zwanych watahami. którymi kieruje dominująca para: samiec – basior i samica – wadera. W Polsce można je spotkać w Karpatach i na wschodzie Polski, gdzie zamieszkują duże kompleksy leśne. Polują głównie na jelenie, ale chętnie zjadają też sarny, dziki, a także zwierzęta hodowlane, owce czy krowy. W trakcie polowania potrafi osiągnąć prędkość 60 km/godz. i pokonać odległość ponad 150 km. Obecnie liczebność wilków w Polsce szacowana jest na 500–700 osobników.

Ta plansza w formie planszy ściennej, jako pomoc dydaktyczna do nauczania biologii, dostępna jest w sklepie Wydawnictwa MERIDIAN:

Zwierzęta chronione w Polsce

 

Ryś

Email Drukuj PDF

Ryś to największy dziki kot występujący naturalnie w Europie i trzeci co do wielkości (po niedźwiedziu i wilku), ssak drapieżny naszego kontynentu. Jego długość ciała dochodzi do 1,5 m, a waga do 35 kg. Pokarmem rysia są najczęściej zające, sarny i jelenie. Kot ten prowadzi bardzo skryty tryb życia. Jest aktywny w ciągu nocy, w dzień natomiast śpi. Zamieszkuje duże, gęste kompleksy leśne ze starymi drzewostanami, siedlisko potrzebne dla dorosłego samca rysia to ok. 350 km2. Liczba rysi w Polsce szacowana jest na ok. 200 osobników. Większość z nich żyje w Karpatach (populacja karpacka), a ok. 30% z tej liczby bytuje w lasach na północno-wschodniej Polski (populacja nizinna).

Ta plansza w formie planszy ściennej, jako pomoc dydaktyczna do nauczania biologii, dostępna jest w sklepie Wydawnictwa MERIDIAN:

Zwierzęta chronione w Polsce

 


Strona 3 z 3
  © 2008-2009 Meridian - pomoce szkolne, dydaktyczne i edukacyjne.
MAPA STRONY
Poprawny CSS Poprawny XHTML 1.0 Transitional