Park Narodowy Ujście Warty - Parki narodowe w Polsce, formy ochrony przyrody

Park Narodowy Ujście Warty

Email Drukuj
Data utworzenia
2001 r.


Powierzchnia całkowita
8 074,00 ha
- ochrony ścisłej
681,90 ha

- ochrony czynnej
4 015,40 ha
- ochrony krajobrazu
3 376,70 ha
Powierzchnia otuliny
10 453,99ha

Lokalizacja
- województwo
Lubuskie
- rejon geograficzny
Pradolina Toruńsko-Eberswaldzka
Kliknij na obrazek aby zobaczyć szczegółową mapkę.

Opis Parku

Park Narodowy „Ujście Warty”, utworzony 1 lipca 2001 r. jest najmłodszym polskim parkiem narodowym. Teren parku obejmuje praktycznie niezamieszkany obszar dolnego odcinka Warty, prawie do jej ujścia do Odry. Warta dzieli obszar parku na dwie części - północną i południową. Park powołano w celu ochrony unikatowego systemu wodnego, na który składają się podmokłe siedliska łąkowe i szuwarowe, poprzecinane gęstą siecią kanałów i starorzeczy, z rzadka porośnięte zaroślami wierzbowymi, łozowiskami oraz lasami łęgowymi. Spotkamy tu też ziołorośla i murawy napiaskowe. Park Narodowy „Ujście Warty” jest jednym z naszych najcenniejszych obszarów ochrony ptaków, objęty jest również Konwencją Ramsarską. Nadwarciańskie rozlewiska mają kluczowe znaczenie dla ptaków wędrownych, zimujących, lęgowych oraz przechodzących pierzenie.

Ochrona gatunkowa

Flora parku jest stosunkowo uboga, składa się na nią tylko ok. 500 gatunków roślin. Spowodowane jest to niewielkim zróżnicowaniem siedlisk oraz brakiem ekosystemów leśnych - najbogatszych gatunkowo zbiorowisk. Roślinność parku to przeważnie gatunki pospolite w całym kraju tworzące zwarte, wielkopowierzchniowe zespoły szuwarowe: manna mielec, mozga trzcinowa, trzcina pospolita, turzyca zaostrzona, rzepicha ziemnowodna i kropidło wodne. Na zespoły zaroślowe składają się natomiast wikliny nadrzeczne, łęgi wierzbowe i łozowiska porośnięte różnymi gatunkami wierzby: wierzbą szarą, białą, purpurową i kruchą. Do rzadkich, objętych ścisłą ochrona gatunków należą: nasięźrał pospolity, arcydzięgiel litwor, goździk piaskowy, kukułka krwista.

Ptaki są grupą faunistyczną dominującą w parku i najlepiej w nim rozpoznaną. Ogółem w Parku stwierdzono jak dotąd ponad 260 gatunków ptaków, z tego ponad 170 to gatunki lęgowe. Do najcenniejszych i zagrożonych zaliczają się: mewa mała, rybitwa białoczelna, ostrygojad, ohar, wodniczka, bielik, bąk, bączek, kania ruda. Dla wielu z nich jest to jedno z ważniejszych miejsc lęgowych w Polsce. W miesiącach letnich bardzo licznie pierzą się na tym terenie ptaki wodne: kaczki (np. krzyżówka, cyraneczka), gęgawy, łabędzie nieme i łyski. Podczas wędrówek zatrzymują się tutaj olbrzymie ilości ptaków. Późną jesienią park staje się królestwem arktycznych gęsi zbożowych (symbol parku) i białoczelnych, których koncentracje dochodzą do ponad 100 tys. osobników. Akweny wodne stanowiące około połowy powierzchni parku stwarzają również doskonałe warunki bytowania dla ryb. Dotychczas stwierdzono tu ich 35 gatunków.

Turystyka

Teren Parku Narodowego „Ujście Warty” to teren niezamieszkały. Szeroka dolina rzeki Warty, przez wiele lat pozostawała bagnistym i niedostępnym dla człowieka obszarem. W parku istnieją jedynie dwa znakowane krajowe szlaki turystyczne, są to szlaki rowerowe. Brak jest szlaków pieszych. Istnieje natomiast szereg dróg udostępnionych do ruchu pieszego i rowerowego.

Siedziba dyrekcji parku:
Chyrzyno 1, 69-113 Górzyca
tel. (0-95) 752 40 27
fax. (0-95) 752 40 27
www.pnujsciewarty.gov.pl; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 
PARKI NARODOWE
INNE FORMY OCHRONY
INFORMACJE
FOTOGALERIA
Serwis obecnie przeglądany jest przez 13 gości 
  © 2008-2009 Meridian - pomoce szkolne, dydaktyczne i edukacyjne.
MAPA STRONY
Poprawny CSS Poprawny XHTML 1.0 Transitional